Ohjaajan ohjeistus

 • Ole ajoissa
 • Rauhoita tila ja itsesi ennen tapaamista
 • Tarkista tekniikan toimivuus, laturit, nettiyhteys, video, äänet
 • Muista kuulokkeet ja tee selväksi osallistujalle, ettei hänen äänensä kuulu muille kuin sinulle
 • Muistiinpanoja tukisanoin, lopetusta varten

  Aloitus
  1. Esittely (nimi, kuulokkeiden käytöstä kertominen ja ympäristön esittely). Kerro tukisanoista/muistiinpanoista, mutta muistuta ettei tapaamisesta tehdä raporttia tai kirjausta, vaan tukisanat toimivat ohjaajan tukena lopetusta ajatellen.
  2. ”Kiitos osallistumisesta.”
  3. ”Millä nimellä haluat, että kutsun sinua?”
  4. Asiakkaan asian, tarpeen ja/tai huolen kartoittaminen ja tapaamisen aloittaminen. Muistuta, että osallistuja huomioi akun riittävyyden tapaamisen ajan.
  5. Huomioi ajankäyttö koko keskustelun ajan ja valmistele osallistujaa lopettamiseen. Loppuyhteenveto osallistujalle tukisanojen pohjalta. ”Koitko saaneesi apua?” Ohjeistus uuden ajan varaamiseen.

Työ on ohjaavaa, tukevaa ja neuvovaa

Työ tapahtuu omilla tietokoneillaan, vastuu palomuurin ja virustorjunnan osalta on työntekijällä itsellään. Nemova Oy:n turvallisuus- ja tietosuojavastaava (Juuso Räihä juuso.raiha@nemova.fi) opastaa tarvittaessa asiassa.

keskity omaan artikulointiin ja selkeään ulosantiin, muut osallistujat voivat olla eri murrealueilta

katso kameraan puhuessasi, älä näyttöön

huomioi ajankäyttö ja osallistujille tasapuolinen mahdollisuus tulla kuulluksi ja osallistua keskusteluun

akuuteissa ongelmatilanteissa ota yhteys Mika Rostedtiin

tekniset ongelmat, jotka eivät vaadi välitöntä reagointia, laita sähköpostia otsikolla ”palvelupyyntö” osoitteeseen tuki@nemonetti.fi. Kuvaile hyvin tarkasti havaittu ongelma ja oman koneen tiedot (merkki, malli, valmistusvuosi) ja omat yhteystietosi

Ryhmätapaamiseen ohjeistusta työntekijälle:

 • puhuessa katsekontakti olisi hyvä pitää suurimman osan ajasta kamerassa, ei näytössä
 • Nemonetin virallinen tausta käyttöön, rauhoittaa istuntoa
 • suunnittele ja muista kellotus osallistujamäärän mukaan
 • puheenvuorot työntekijältä, jos päälle puhumisen vaaraa
 • kaikkien huomioiminen/kuulluksi tuleminen
 • jos yksi osallistuja kertoo haasteestaan, vetäjä vastuuttaa/haastaa myös vertaisia osallistumaan näkemysten jakamiseen
 • päätavoitteena vertaisryhmä antamassa vertaistukea toisilleen, työntekijä lähinnä alustaa, tukee, ohjaa ja jakaa puheenvuoroja, sekä huolehtii aikataulutuksesta
 • suvantokohdissa työntekijä nostaa/johdattaa keskustelua eteenpäin
 • vältä murreilmaisuja, jotta sanomasi tavoittaa kaikki osallistujat, suosi yleiskieltä
 • Jos Nemonetti-tapaamisen jälkeen googletellaan työntekijää ja löydetään vaikka työnumero/-sähköposti, niin ohjeistus varaamaan uusi aika Nemonetin kautta, eikä autella vain hyvää hyvyyttä.

Nemonetin toimintaa ohjaavat sosiaalialan ammattieettinen ohjeistus (Talentia), sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki, YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, sosiaalialan kompetenssit (Sosiaalialan eettinen osaaminen, Asiakastyön osaaminen, Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen, Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen, Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen)