Onko yksilökeskustelu minulle?

Yksilökeskusteluaika on sinulle, jos tarvitset nopeasti keskustelutukea ja apua.

Nemonetin yksilökeskusteluihin pääset jonottamatta ja ilman lähetettä. Keskustelutuki ei ole terapiaa, eikä se ole Kela-korvauksen piirissä. Nemonetti on perhetyötä digitaalisesti.

Yksilökeskustelu on tarkoitettu vanhemmalle/huoltajalle, johon voit osallistua yksin tai yhdessä toisen vanhemman/huoltajan kanssa. Tapaamiseen voit osallistua anonyymisti tai nimimerkillä, emmekä kerää asiakasrekisteriä palvelun käyttäjistä.

Nemonetti on Nemova Oy:n työntekijöiden kehittämä keskustelutukipalvelu lasten ja nuorten vanhemmille. Nemonetissä on tarkoitus antaa yhtä laadukasta ja korkeatasoista palvelua, mitä teemme arkisin fyysisesti asiakkaiden kanssa työssämme.

Lapsiperheiden kodit sijaitsevat syrjäkyliltä keskustoihin, jolloin etäisyydet palveluihinkin vaihtelevat yksilöllisesti.  Varsinkin haja-asutusalueella asuvan lapsiperheen voi olla hankalaa saada sovittua sosiaalialan ammattilaisen kanssa yhteistä aikaa akuuttiin tarpeeseen. Tämän lisäksi lasten aikataulut (päiväkoti, koulu ja harrastukset), vanhempien työaikataulut, sekä opiskelut ja harrastukset asettavat perheen puolesta haasteita löytää yhteinen aika auttajan kanssa. Palveluiden jonot ovat myös Suomessa pitkiä, joten tapaamisen aika voi mennä kuukausien päähän, ja se on joskus liian myöhäistä.

On myös perheitä, jotka eivät syystä tai toisesta halua esimerkiksi kunnallisia palveluita, eivätkä halua merkintöjä heidän perheestään mihinkään.

Työskentelymuotona on avoin keskustelu, ratkaisu- ja voimavaralähtöisesti. Käytämme myös keskusteluissa työmuotona PACE-asennekeskustelutyöskentelyä, jota olemme kehittäneet Nemova Oy:ssa 3 vuotta ja jonka on alkujaan Daniel Hughesin (2011) kehittänyt.

Keskusteluaika on puoli tuntia.

Koko perheen kanssa työskentelyyn yhdessä voi myös varata verkostotapaamisen, jossa jokainen perheenjäsen osallistuu omalla laitteellaan tapaamiseen.

Verkostotapaamisen työskentelyaika on tunti.

Verkostotapaaminen sovitaan työntekijän kanssa tapaamisen aikana. Verkostotapaamiseen osallistuu useampi perheenjäsen, tai perheen itse valitsemat henkilöt omilta laitteiltaan.

Tällä työskentelymuodolla pyritään saamaan jokaisen ääni ja mielipide tasavertaisesti kuulluksi ja käsitellyksi. Joskus tilanteet ovat ajautuneet siihen, että samassa paikassa fyysisesti asioiden työstäminen on vaikeaa. Verkostotapaamisessa työntekijä vetää yhteen tilanteen ja sovitut tavoitteet. Verkostotapaaminen voi olla yksittäinen tapaaminen tai pidempi sovittu ajanjakso, joka sisältää useampia tapaamisia.

Nemonetissä uskomme, että keskustelu ammattilaisen kanssa, asioiden ääneen sanominen auttaa aina asioissa eteenpäin. Nemonetissä on näitä asioita turvallista käydä läpi.